Sunday, October 25, 2009

?שאלות נפוצות בבלוג: למה באנגלית

 .קודם כל, תודה ששאלתם

 :יש כמה סיבות למה הבלוג כמעט כולו באנגלית

 אנו מדינה עם הרבה אנשים שמתקשים לקרוא עברית (עולים, מיעוטים, ואני, לדוגמא).  אנגלית זו שפה מאחדת
אני מתבטא יותר טוב באנגלית
הארגון הוא בינלאומי, ורצוי שיבינו מה אני כותבת, שיוכלו לקשר ולצטט, וכך לתרום לקהילה הבינלאומית
 התמיכה בעברית של "בלוגר" גורמת לי לתלוש את השיערות
 רוב החומר שאני מייבאה לבלוג הוא באנגלית, כך שבכל אופן תפעילו את האנגלית
תמיד-תמיד אפשר לשלוח לי אימייל ולבקש שאתרגם לכם רשומות או מידע שמעניינים אותכם במיוחד

תמשיכו לשלוח שאלות (כמובן שאפשר באנגלית או עברית) ואשמח לענות

דפנה

No comments: